top of page

Com jugar a We Can Play

We can play especi (Julibert).png

  • CONTINGUT DE  WE CAN PLAY

 

101 cartes: 5 cartes anònimes i 96 fets històrics (A les dues cares de cada carta trobarem relatat un fet històric dut a terme per una dona, però només en una de les cares figurarà la data d'aquest succés).

 

  • OBJECTIU DEL JOC

- Guanyarà qui abans aconsegueixi formar una la línia cronològica de 7 cartes

  • COM JUGAR-HI

- Col·locarem les cartes apilades enmig de l'espai de joc de manera que no es puguin veure les dates dels esdeveniments.

- Començarà la partida la persona que més s'acosti a encertar la data de la primera carta.

- Al seu torn, cada persona agafarà una primera carta, li donarà la volta i la col·locarà davant seu mostrant la data del succés. Aquesta serà la carta de referència per començar a formar la línia cronològica.

- Seguidament, cada persona, al seu torn, haurà de llegir la carta superior de la pila i decidir si la col·loca davant o darrere de la carta de referència. Un cop situada, podrem rotar-la i comprovar si l'hem col·locada en l’ordre cronològic correcte.

- Si la carta s’ha col·locat de forma incorrecta, haurem de retirar-la i serà el torn de la persona següent. Si s’ha col·locat correctament, la carta romandrà a la línia i tindrem dues opcions: cedir el torn a la persona següent o intentar col·locar una carta més amb el risc de perdre la resta de cartes si ens equivoquem. En aquest cas, la darrera carta que hem agafat passarà a ser la nova carta de referència.

- El joc conté també cinc cartes anònimes. Aquesta carta la podrem guardar i cedirem automàticament el nostre torn a la persona següent o podrem regalar-la a una altra persona per poder jugar el nostre torn.

- Si la guardem, podrem fer servir la carta anònima a partir del proper torn i si decidim jugar una segona carta (carta de risc), podrem utilitzar la carta anònima per reduir el risc de perdre cartes. D'aquesta manera, si la segona carta la col·loquem malament, només perdrem aquesta carta, en comptes de totes les cartes anteriors.

- No podrem agafar la carta anònima com una segona carta de risc. Aquesta li pertocarà a la següent persona.

- Cada carta anònima es podrà utilitzar tan sols una vegada.

- Cada cop que una persona pugui col·locar l’última carta de la seva línia cronològica, la resta de persones podran escollir la carta que han de col·locar d’entre les tres superiors de la pila de cartes.

 

  • COM JUGAR-HI UNA SOLA PERSONA

- Col·locarem la pila de cartes enmig de l'espai de joc de manera que no es puguin veure les dates dels esdeveniments.

- Agafarem una primera carta, li donarem la volta i la col·locarem davant nostre mostrant la data del succés.

- Tenint com a referent la primera carta, intentarem col·locar la resta de cartes formant una línia en l’ordre cronològic correcte.

- Un cop situem cada carta, podrem rotar-la i comprovar si l’hem col·locada correctament.

- Cada cop que posem malament una carta, perdrem la resta de cartes que hàgim col·locat anteriorment i ens quedarem tan sols amb aquesta última carta.

- El joc conté també cinc cartes anònimes que podrem guardar i utilitzar per col·locar una carta sense posar en risc la resta de cartes si ens equivoquem.

- Cada carta anònima tan sols es podrà fer servir un cop.

- Perdrem la partida si ens equivoquem tres cops.

- L’objectiu és formar una línia cronològica de 7cartes.

bottom of page